www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Filosofie náboženství
 Odpověď pro Sebastiána Wortyse
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

m.s.
Aktivní uživatel

215 Posts

Posted - 12/11/2018 :  14:04:34  Show Profile  Visit m.s.'s Homepage  Reply with Quote
Dobrý den.

Jelikož se nacházíme v sekci náboženství, budu odpovídat tomu odpovídajícím způsobem. Pokud se totiž podíváme do Bible, konkrétně do Starého zákona, židovský národ je v něm varován před tím, aby uzavíral manželství a nemíchal se s jinými národy Kanaánu, mezi nimiž se usídlil.

Jednou z hlavní příčinou bylo, že takovými smíšenými manželstvími se zároveň mísilo i náboženské povědomí. Mísila se pravá víra židů v jediného Boha s vírou řádově mnohem nižší. A sice, s vírou v různé modly a různých bůžků. To mělo za následek kalení čisté a pravé duchovnosti židy.

Pokud budeme vycházet z těchto skutečností, nacházejících se v Bibli a aplikujeme je na naši současnost, tak nám z toho vyplyne následující:

Existuje Stvořitel, jehož Vůle je pro všechno ve stvoření rozhodující. Její poznání a dodržování je pro lidi maximálně blahodárné, protože jejich vede vzhůru nejen duchovně, ale také pozemsky.

No a Vůlí Stvořitele ve vztahu k jeho povolanému národu bylo, aby se tento národ nemíchal s jinými národy, protože mu to musí nutně přinést duchovní škodu. Židovský národ měl tedy žít uprostřed jiných národů Kanaánu a stýkat se s nimi, ale neměl se s nimi míchat.

A pokud tento princip zobecníme ve vztahu ke všem národům světa znamená to, že každý z nich má zůstat kompaktní a má se co nejméně míchat z jinými, protože takové míchání způsobuje každému, kdo tak činí duchovní škodu.

Národy mají být spolu v kontaktu, mají vzájemně spolupracovat, mají se stýkat, mají se obohacovat, ale každý z nich má zůstat sám sebou, aby jeho příslušníci, představující určitou velmi specifickou duchovní stejnorodost mohli ve vzájemném posilování se v této stejnorodosti optimálně duchovně pokročit.

Jakýkoliv multikulturalismus, ať už umírněný nebo extrémní narušuje duchovní kompaktnost a stejnorodost jednotlivých národů, jejichž optimální duchovní vzestup se tím zpomaluje nebo zcela zastavuje.

Materiální, nebo jakékoli jiné výhody nejsou argumentem, protože ve vztahu k lidem, jako k duchovním bytostem, je nejvíce rozhodující jejich duchovní vývoj. A právě z hlediska optimálního duchovního vývoje je maximálně žádoucí respektování toho, co reprezentuje Vůli Stvořitele. A Vůle Stvořitele vůči židovskému národu, a tedy i k ostatním národům světa je, aby se vzájemně nemíchali. Takto to doporučuje Bible a taková je Vůle Stvořitele.

Člověk má samozřejmě svou vlastní vůli a proto může jít vlastními cestami. Jak se ale dříve nebo později ukáže, tyto jeho vlastní cesty ho přivedou do neštěstí, i když se krátkodobě mohou zdát jako výhodné. Člověk a jeho vůle jsou totiž nedokonalé, dokud Stvořitel a jeho Vůle jsou dokonalé. A jedině respektováním toho, co je dokonalé, a tedy pro člověka jako pro duchovní bytost to nejlepší, můžeme spět k harmonii a štěstí, ke kterým nás vždy vede a povede respektování Vůle Nejvyššího.

Naopak respektování naší vlastní vůle je zrádné v tom, že ze začátku se nám může zdát jako výhodné a přínosné, avšak na konci nás bude vždy čekat jen zkáza a neštěstí. Chaos, zkáza a neštěstí, kterých jsme se mohli vyvarovat prostým respektováním Vůle Nejvyššího.
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000